Fer el repartiment amb bicicleta ens aporta tots aquests avantatges i ens fa actius en la construcció d’un món amb més qualitat de vida.

ISLA DEL SOL - LLAC TITICACA (BOLIÍIA)

cistelles@pachamama.cat
mailto:info@pachamama.cat?subject=informaci%C3%B3shapeimage_4_link_0

El projecte

Pachamama Barcelona és un projecte que vol facilitar el contacte directe entre els productors locals i els consumidors de Barcelona ciutat.

Com a part activa de la cadena de comercialització, i amb l'objectiu de promoure un altre tipus de consum, responsable i crític s’invita als consumidors a reorientar-se sobre l’acte de compra.

A més, utilitzant com a mitjà de transport una bicicleta adaptada, ofereix el servei de fer arribar a domicili 2 tipus de cistelles amb diferents productes ecològics d'alimentació bàsica (majoritàriament fruita i verdura).

Objectius
*
Diversificació de productes

Donar a conèixer diferents tipus de productes que es produeixen en condicions socials justes i sense dany pel medi ambient:

-Fruita i verdura cultivada de manera ecològica per petits productors i pagesos locals. Aquests productes seran diferents cada mes depenent de la varietat de cultius de cada època de l’any.

-Productes locals ecològics: ous, mel, etc.

*Respecte al medi ambient

Optar per la producció ecològica per minimitzar l’impacte ecològic respectant la terra i obtenint uns aliments sans i nutritius.

*Sensibilització

Promoure una tasca d’informació clara i transparent sobre com aconseguir una alternativa real

de consum a través del compromís i l'actuació conjunta entre productors i consumidors.

*Acció en xarxa

Establir vincles amb d’altres moviments socials i grups de persones per treballar conjuntament en la recerca de solucions conjuntes cap a un sistema global que potenciï una vessant menys econòmica

i més social.


*Promoció de la bicicleta

DESTAQUEM

En contra de l’ús massiu del cotxe per circular per ciutat, causa de l’actual situació quasi permanent de congestió del trànsit, ens afegim a la reivindicació de la bicicleta com a aposta de futur. Perquè no contamina ni fa soroll, perquè dóna una gran llibertat de moviment i facilita el contacte humà i ens fa descobrir la ciutat des d’una altra perspectiva més saludable. A més a més és econòmic d’adquirir i mantenir, i els embussos no t’afecten!

EL PROJECTE
COM FUNCIONAfunciona.html
LA MEVA COMANDAcomanda.html
PREGUNTES FREQUËNTSpreguntes.html
D’ON VENEN els PRODUCTESdonve.html
ACTIVITATSActivitats/Activitats.html

     Vista parcial dels camps dels Montmany a Begues.